Wiele osób, zwłaszcza kobiet, ma mylne poczucie bezpieczeństwa finansowego/prawnego, jeśli chodzi o status posiadania rzeczy mimo, iż tak naprawdę jest to mylne wyobrażenie, bądź tzw. pobożne życzenie.

Doświadczenie pokazuje niestety, że kobiety nie znają często stanu swojego majątku, majątku męża/partnera, co gorsza – niejednokrotnie nie znają wysokości swojego zadłużenia.
Niektórzy stwierdzą: niemożliwe! A jednak.

Przychodzą do mnie Klientki, najczęściej dzieje się tak przy sprawach rozwodowych, które postawione przed faktem rozwodu dopiero zaczynają interesować się swoim statusem finansowym i prawnym, chcą wiedzieć jak będzie wyglądała ich sytuacja po rozwodzie i jaki właściwie majątek posiadają.

Niejednokrotnie są to działania spóźnione o kilka, kilkanaście, albo i kilkadziesiąt lat.

Po analizie dokumentów (ze zdobyciem ich również bywa problem ponieważ kobiety nie wiedzą, gdzie znajdują się dokumenty majątkowe, bądź też mąż/partner celowo pozbawił je dostępu do nich) i sytuacji finansowej okazuje się, że tak naprawdę kobieta nie posiada żadnego majątku, ani prawa do niego.

Wielokrotnie zdarza się tak, że małżonkowie po ślubie zamieszkują u teściów/rodziców. Przez wiele lat inwestują w mieszkanie/dom do nich nienależące. Następnie – najczęściej w wyniku rozwodu – jedno z małżonków musi opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania i odejść praktycznie z niczym.

Polskie prawo przewiduje możliwość dochodzenia nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek odrębny drugiego z małżonków, w sytuacji jednak, gdy dodatkowo majątek ten nie należy nawet do drugiego małżonka, sprawa jest dodatkowo utrudniona.

Bardzo ważne zatem jest, aby mieć wiedzę, co do stanu swojego posiadania, swojej własności, posiadać niezbędne dokumenty tę własność wykazujące, jak również – o ile to możliwe – inwestować tylko w rzeczy, które stanowią naszą własność.

A Ty? Czy Ty masz świadomość jaki majątek posiadasz? Co jest Twoją własnością? Jakie masz aktywa i pasywa?

Sprawdź to. 

Wypisz posiadane przez Ciebie:
🏡nieruchomości, ruchomości np. 🚘samochód, 📈lokaty, akcje, obligacje, 💶pieniądze, 📄prawa, które przynoszą Ci dochody i wynagrodzenie.

Teraz przemyśl, czy ww. rzeczy należą do Ciebie, czy też są we wspólności małżeńskiej, czy masz podpisaną intercyzę, czy któreś z ww. rzeczy nie są na firmę, kt. należy do męża lub kogoś innego? Czy dom, w którym wraz z mężem mieszkacie nie stanowi własności teściów i mąż dostanie go w spadku, bądź dostał w darowiźnie i jest on tylko jego własnością?

Gdy już to wszystko ustalisz, wypisz wszystkie swoje kredyty, należności, zobowiązania. Dodaj do tego koszty utrzymania miesięcznego siebie i rodziny (tak na wszelki wypadek to zlicz).


Jak wygląda bilans?
Posiadasz? Czy tylko tak Ci się wydaje?

Co się z tym wiąże i jakie mogą być konsekwencje braku wiedzy? Często smutne, a niekiedy wręcz dramatyczne.

Napisz do mnie, jeśli masz problem z ustaleniem, co do Ciebie należy i jakie masz prawa.