Katarzyna Kraus

Zawodowo: radca prawny, od 2010 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Ukończyłam Studia Podyplomowe z zakresu „Przygotowania Pedagogicznego” na KUL, Europejskie Studium Samorządowe Lubelskiej Szkoły Biznesu Fundacji Rozwoju KUL oraz uzyskałam Certyfikat zajęć „Informatyka w służbie administracji. Europejskie bazy danych” prowadzonych w ramach Europejskiego Studium Samorządowego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas studenckich praktyk, po ich zakończeniu, w Kancelarii Adwokackiej Melzacki, Lewków sp. p. a następnie w jednej ze Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie koordynując pracę działu Prawno-Organizacyjnego.

Od 2012 roku prowadzę Kancelarię Prawną w Warszawie, specjalizuję się w prawie cywilnym, rodzinnym i mieszkaniowym. Dziesięcioletni okres pracy w SM i zajmowanie się prawem mieszkaniowym, pozwala mi doskonale rozwiązywać problemy prawne klientów w sprawach rodzinnych, które niejednokrotnie łączą się z tematyką dotyczącą nieruchomości, w tym sprawami mieszkaniowymi.

Mentalnie: mój zawód jest moją misją. Staram się wypełniać ją m.in. poprzez aktywne wspieranie kobiet w dążeniu do niezależności, świadomości prawnej i finansowej, zadbania o siebie i swoje potrzeby.

Do każdej sprawy i działania podchodzę z zaangażowaniem niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy, co skutkuje zaufaniem Klienta i wpływa na wzajemne relacje.

Ukończyłam program szkoleń Master Business Training w Rowińska Business Coaching, a pozyskana tam wiedza zwiększyła moje kompetencje m.in. w zakresie przekazywania mojej wiedzy i doświadczenia oraz jak najlepszego udzielania wsparcia potrzebującym tego kobietom.

Jestem autorką 12 rozdziału w drugim wydaniu książki Kamili Rowińskiej „Kobieta Niezależna” pt.: Świadomość finansowa i prawna jako niezbędny element niezależności kobiet oraz innych publikacji prawnych. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspieram kobiety także poprzez sesje Q&A, vlogi, wywiady i wystąpienia (m.in. podczas szkoleń Kamili Rowińskiej Kobieta Niezależna).

Stworzyłam wraz z Małgorzatą Torój projekt Emergency Kobiet, który ma na celu pomoc kobietom w różnych dziedzinach ich życia. Pierwszy cykl spotkań on line dot. przemocy w rodzinie.

Prywatnie: mama Karola. Miłośniczka morza, książek, opery, ikon i kotów. Pochodzę z Podkarpacia, a od 2003 roku mieszkam w Warszawie, z tym miastem związałam swoje życie. Mówię o sobie: Szebnianka z urodzenia, Warszawianka z wyboru i zamiłowania.