Projekt ten powstał z potrzeby szerzenia wiedzy, świadomości i pomocy Kobietom.

Kobiety kobietom… wsparcie za wsparcie…

Od kilku lat, wraz z moją przyjaciółką – psycholog, dr Małgorzatą Torój, planowałyśmy stworzyć projekt wspierający kobiety, przede wszystkim te na zakrętach życiowych, które same nie potrafią lub z różnych względów nie mogą podjąć walki o siebie, lepsze życie, spełnienie osobiste ale także te, które właśnie podjęły decyzję, że chcą i zaczynają o siebie walczyć.

Podczas jednej z rozmów stwierdziłyśmy, że nasza wiedza i doświadczenie pozwalają przekazać wartościowe treści i informacje, które mogą wesprzeć i dodać sił potrzebującym tego kobietom.

Spojrzenie na wiele spraw z perspektywy prawnika bardzo często różni się od spojrzenia psychologa. Realizm i czyste paragrafy z jednej strony, a psychologiczne mechanizmy działania i emocje z drugiej.

Serce i rozum, szkiełko i oko, psycholog i prawnik… Duet kompletny.

O AUTORKACH

PROJEKT EMERGENCY KOBIET
PRZEMOC W RODZINIE

Inspiracją do działania stała się aktualna sytuacja w Polsce i innych krajach.

Przez pandemię Covid-19 praktycznie na całym świecie wzrosła ilość przypadków przemocy domowej. Rodziny zostały zmuszone do pozostania w domach i ciągłego przebywania ze sobą. Za zamkniętymi drzwiami pozostaje wiele historii… tych pięknych, jak i tragicznych.

Właśnie z tego m.in. powodu tak ważne było dla mnie, żeby Kobiety nie czuły się pozostawione same sobie, żeby wiedziały, że istnieją możliwości działania, że są osoby, które mogą im pomóc. Dlatego pierwszy cykl spotkań w ramach projektu Emergency Kobiet dot. przemocy w rodzinie.

Z wielu powodów, w tym prywatnych, kwestia przemocy doświadczanej w rodzinach jest dla mnie ważna. Bardzo istotne jest to, żeby uświadamiać osobom doznającym przemocy, że nie muszą godzić się na zachowania przemocowe, nie muszą tkwić w związkach i relacjach, w których ta przemoc ma miejsce.

Ważne jest również to, żeby stopować takie zachowania już na samym początku, ponieważ krok za krokiem przemoc narasta i ma destrukcyjny wpływ nie tylko na życie osoby doznającej przemocy, ale również jej bliskich, w tym dzieci, które później niejednokrotnie w życiu dorosłym powielają przyjęte schematy i wzorce.

Dlatego jako prawnik i psycholog, kierujące się misją i wartościami pomocy słabszym oraz pragnącym zmiany, postanowiłyśmy wraz z Małgorzatą Torój stać się głosem tych kobiet, które same nie wiedzą jak i skąd mogą czerpać pomoc.

W ramach wtorkowych live’ów jasno nazywamy przemoc – przemocą i pomagamy zastanowić się nad własną sytuacją, dokonać swego rodzaju autorefleksji nad sobą, swoimi relacjami i konsekwencjami działania, tudzież braku działania w tym zakresie.

Nasze live’y kierujemy nie tylko do kobiet doświadczających przemocy, ale również wszystkich nas, dla których los tych kobiet nie jest obojętny.

Niektórzy uważają, że jeśli udam, że nie widzę i nie słyszę, to zniknie… Nie zniknie.

Nie można zaprzeczać, czy też przechodzić obojętnie obok krzywdy ludzkiej, w tym przemocy stosowanej w rodzinach.

Jeśli chcemy podejmować jakiekolwiek działania w tym zakresie, istotne jest pogłębianie świadomości w zakresie zjawiska przemocy, poznanie jej rodzajów (wiele osób przemoc utożsamia tylko z przemocą fizyczną, a możemy wyróżnić dodatkowo m.in. przemoc psychiczną, ekonomiczną, seksualną), zasad działania sprawcy przemocy oraz sposobów radzenia sobie z tą przemocą. Dodatkowo warto, żeby osoby doznające przemocy wiedziały, jakie zachowania mogą/powinny podjąć, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, jakie mają prawa, gdzie i do kogo zwrócić się o pomoc. O tym wszystkim rozmawiamy podczas naszych live’ów.

Projekt Emergency Kobiet → Przemoc w rodzinie :

zaplanowany został na 5 spotkań:

12.05.2020 r.

Przemoc: definicja przemocy, rodzaje przemocy, w jaki sposób kwestie przemocy są prawnie uregulowane, gdzie i w jaki sposób szukać pomocy, psychologiczne aspekty działania oraz braku działania zarówno osób, które tej przemocy doznają, jak i osób, które widząc, iż przemoc jest stosowana nie reagują.

19.05.2020 r

Czy to moja wina…? – rozmawiamy o osobach doświadczających przemocy – co się dzieje z osobami doznającymi przemocy, mechanizmach działania, odczuciach, stereotypach i konsekwencjach, które wywołuje przemoc. Omawiamy prawne sposoby i możliwości działania na etapie zgłoszenia zdarzenia na Policję, w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu sądowym.

26.05.2020 r.

To  nie moja wina…?! – rozmawiamy o osobach stosujących przemoc w rodzinie – kim są? Co nimi kieruje? Dlaczego krzywdzą? Jakie są konsekwencje prawne dla osób stosujących przemoc? W jaki sposób reguluje przemoc kodeks karny i jakie działania przemocowe są przestępstwem penalizowanym przez polskie prawo.

2.06.2020 r.

Czy mogę coś zrobić…? – rozmawiamy o pomocy ofiarom przemocy, w jaki sposób my możemy pomagać, jak również w jaki sposób kobieta może zabezpieczyć siebie przed ew. przemocą.

9.06.2020 r.

Sesja Q&A – odpowiedzi na zadane podczas spotkań I-IV pytania i wątpliwości.

Mamy nadzieję, że poszerzy wiedzę i świadomość w zakresie przemocy nie tylko osobom doznającym przemocy, ale również do osób tej przemocy stosujących oraz świadków tej przemocy.

Zapraszam do obejrzenia nagrań.